Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/0/7/d/passivhus.dk/httpd.www/company-site/wp-content/plugins/woocommerce-product-addons/classes/class-product-addon-cart.php on line 314 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/0/7/d/passivhus.dk/httpd.www/company-site/wp-content/plugins/woocommerce-product-addons/classes/class-product-addon-cart.php on line 331 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/0/7/d/passivhus.dk/httpd.www/company-site/wp-content/plugins/woocommerce-product-addons/classes/class-product-addon-cart.php on line 364 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/0/7/d/passivhus.dk/httpd.www/company-site/wp-content/plugins/woocommerce-product-addons/classes/class-product-addon-cart.php on line 383 Warning: Creating default object from empty value in /customers/0/7/d/passivhus.dk/httpd.www/company-site/wp-content/plugins/woocommerce-multilingual/inc/products.class.php on line 2695 SE’s fantastiske, nye domicil indvies i dag | Passivhus.dk

SE’s fantastiske, nye domicil indvies i dag

Både papir og energiberegninger er taknemmelige, men Passivhus.dk kan som uafhængig kontrollant stå inde for, at SE’s nye domicil er et projekt af energimæssig substans.

Syd_Energi_domicilSE’s nye domicil på 10.500 m² lever op til de internationale passivhuskriterier, og er sågar et af verdens største kontorbyggerier, der gør det. Målt på bygningsdriften er det et plusenergihus. Byggeriet indvies i dag med taler af blandt andre finansminister Bjarne Corydon.

Klogt, ikke kun smart

Domicilet udmærker sig energimæssigt ved fornuftige valg og er ikke overlæsset med “nye og spændende” teknologier. Det er de rigtige koncepter og komponenter, state-of-the-art, sat sammen på den rigtige måde, og det er både sympatisk, effektivt og praksisorienteret:

  • De pladsstøbte, termoaktive dæk anvendes til både komfortkøl og opvarmning ved moderate temperaturer
  • Der er godt dagslys. To vandrette vinduesbånd udnytter dagslyset effektivt med moderat glasareal: Lysbåndet tæt under loftet hjælper dagslyset langt ind i bygningen, og også arbejdspladserne mod det centrale atrium har nok dagslys
  • Indvendige screens og moderat solafskærmende ruder er en driftsikker løsning i det vindudsatte klima
  • Bygningen udnytter den minimerede overskudsvarme fra serverrummet til opvarmning af rum og varmt brugsvand
  • Huset er et af verdens mest vindtætte.

Optimering af serverdrift

Serverrummets estimerede energibehov svarede til energirammen for 5 domiciler af samme størrelse. For at leve op til passivhuskriterierne for det samlede energiforbrug blev der derfor tidligt søsat en task force, som lagde en plan for optimering af serverdriften. Målinger på de eksisterende serverrum viste, at en meget stor del af forbruget var uafhængigt af IT-belastningen. Det var derfor afgørende at minimere omfanget af fysiske maskiner i drift:

  • Mest muligt skulle virtualiseres
  • Antallet af fysiske maskiner i drift skulle løbende tilpasses det aktuelle behov

Optimering af køle- og varmeanlæg

Den reducerede varmebelastning i serverrummet skulle stadig kunne fjernes med minimalt energiforbrug.

Første trin var at køre med højest tilladelige temperaturer omkring serverne. Det førte til et design med 24 ºC i en kold gang og 35 ºC i den varme gang. Dermed kan de forskellige køletrin udnyttes længst muligt og bedst muligt, og kølevandet kan sågar anvendes direkte til rumopvarmning.

Dernæst blev det overvejet, om direkte frikøling med udeluft kunne være en bedre løsning end det vindende holds køling med 10 km jordslanger. Det blev endda fastslået, at salt i havgus ville kunne fjernes ved en let opvarmning og efterfølgende finfiltrering af udeluften. Imidlertid var det omstændigt at få luften frem til serverrummet under bygningen, og løsningen var ikke med sikkerhed nogen energimæssig fordel.

Den endelige og optimerede løsning fungerer med indirekte frikøling (tørkølere) op til en udetemperatur på 13 ºC. Over 13 ºC skiftes til 10 km jordslanger, som kan levere den nødvendige køleeffekt til serverrum og kontorer op til en udetemperatur på ca. 20 ºC, hvor de effektive kølekompressorer supplerer med en COP på omkring 5,0. Dermed anvendes kompressorkøling kun i en lille del af årets timer.

Skal det være passivhus eller 2020?

SE har valgt at fokusere på passivhuskriterierne, og plusenergi. Alligevel overholder man klasse 2020 på nær et ubetydeligt komponentkrav. Det illustrerer på udmærket vis, at det ene ikke udelukker det andet.

Ved at vælge passivhuscertificering er SE blevet tvunget til at fokusere på det samlede energiforbrug i bygningen, specielt serverrummet, og alle energiberegninger er blevet underkastet uafhængig kontrol. Det betyder også, at byggeriets energimæssige ydeevne er sammenlignelig på tværs af landegrænser og bygningsreglementer.

Vores ydelser

SE domicil atrium. Foto: Passivhus.dk, bearbejdet af baulinks.de.

SE domicil atrium.
Foto: Passivhus.dk, bearbejdet af baulinks.de.

Passivhus.dk hjælper bygherrer med at nå målene i ekstremt energieffektivt byggeri.

I dette projekt har vi bistået SE og bygherrerådgiver Johansson & Kalstrup i konkurrencefasen, og vi har vejledt om optimering af servere og køling af serverrum. Endelig har vi kvalitetssikret energiberegninger og -dokumentation, foretaget stikprøvekontroller i produktionen og på pladsen, og certificeret projektet som passivhus.