Rådgivning

Passivhus.dk har samlet ekspertviden om ekstremt energieffektivt byggeri gennem mange års aktivitet på området, både i skitsefasen i tæt samarbejde med arkitekter, i bygherrerådgivning, projektering, samarbejde med entreprenører, stikprøvekontrol på byggepladsen og korrektion af problemer i driften.

For mindre spørgsmål kan du ringe til vores hotline. Se under Kontakt.

Passivhus.dk løser opgaver indenfor

  • Specialrådgivning ved energirenovering og nybyggeri, fra bygherrerådgivning eller konkurrenceopstart til driftsfasen
  • Kritisk granskning og kvalitetssikring af klasse 2020, passivhuse og andre energimæssigt ambitiøse byggeprojekter
  • Undervisning af ingeniører og arkitekter
  • Arrangement af studieture, seminarer og konferencer

I konkurrencer er vores styrke tværfaglighed: Energi, konstruktioner, bygningsfysik, bygbarhed, logistik, indeklima, som vi er i stand til at omsætte i design i projektets tidligste skitsefaser. Det ligger naturligvis op ad integreret design, og det har givet os eller vore medarbejdere resultat i en række konkurrencer:

  • Low2No, 2009, med BIG
  • Den finske pavillon til Expo 2010 i Shanghai, 2008, med AOA Arkkitehdit
  • 4D, Resourcebevidst Byggeri i Ørestad, 2003 og 2007, med CUBO
  • Europas mest energieffektive kontorbygning, Björvika, Oslo, 2005 (Søren Pedersen for Birch & Krogboe sammen med C.F. Møller)
  • Ringgårdens 40 passivhuse i Lystrup, 2003 (Søren Pedersen for Birch & Krogboe sammen med Schmidt, Hammer & Lassen)

De bedste projekter opstår gerne i et samarbejde, hvor der vitterligt ikke er tegnet én streg før alle projektparter træder sammen. Udover at medvirke til at vinde projektet giver det også en fantastisk stemning på konkurrenceteamet og en stor tilfredshed med det præsterede.

Passivhus.dk bidrager i konkurrencefasen med teknisk viden, praktisk erfaring, moderation, prosa, energiberegninger, fotos, figurer og professionelt engagement.