Passivhuskonceptet

Passivhuse er helt overordnet bygninger der opnår godt indeklima og god totaløkonomi ved et ekstremt lavt energiforbrug. Kriterierne er fastlagt og holdes opdateret af Passivhaus Institut.

Der er verden over opført titusindvis bygninger, der overholder passivhuskriterierne, og de ser forskellige ud, bruges til forskellige ting og opvarmes på forskellig vis.

De centrale passivhuskriterier er

  • Varmebehov: Højst 15 kWh/år per m² nettoareal
    • eller Maksimal varmeeffekt: Højst 10 W/m² nettoareal
  • Samlet primærenergibehov: Højst 120 kWh/år per m² nettoareal
    • beregnet ved et internt varmetilskud, der er betydeligt lavere end i Be10-beregninger
    • vægtet med primærenergifaktorer, der afhænger af energiforsyningen
  • Infiltration: Luftskifte højst 0,60 h-1 ved trykprøvning med 50 Pa

Et byggeri bliver ikke et passivhus af at det tilfældigvis er opvarmet via ventilationen. Omvendt kan passivhuse designes, så det kan opvarmes via ventilationen, men det er en helt anden sag.

Læs mere under Certificering.

Har passivhuse luftvarme?

Nogle passivhuse opvarmes via ventilationsluften, men det er bestemt ikke et krav. Hvis man imidlertid målrettet benytter sig af, at varmebehovet reduceres så meget som krævet for at overholde passivhuskriterierne, og udformer bygningen efter det, så har man mulighed for også at forenkle varmeanlægget. De sparede udgifter til varmeanlægget er med til at betale den ekstra investering for at sænke varmebehovet så langt. Det giver sig på figuren udslag i et dyk i anlægsudgiften og dermed totaludgiften, når varmebehovet falder til ca. 15 kWh/m²/år.

Passivhuskonceptet