Warning: Creating default object from empty value in /customers/0/7/d/passivhus.dk/httpd.www/company-site/wp-content/plugins/woocommerce-multilingual/inc/products.class.php on line 2695 Masser af aktivitet omkring passivhuse | Passivhus.dk

Masser af aktivitet omkring passivhuse

Der er ikke nogen krise for bæredygtigt byggeri, og slet ikke for passivhuse. En række større projekter i hele landet er under opførelse. Passivhus.dk deltager – og har deltaget – med rådgivning eller kvalitetssikring og afsluttende certificering.

Enghuset taget i brug 1. september 2012

Enghuset, Gistrup. Foto: Frandsen & Søndergaard KS.

Enghuset, Gistrup.
Foto: Frandsen & Søndergaard KS.

Boligselskabet ALABU har opført et smukt byggeri med 36 boliger til sindslidende i Gistrup syd for Aalborg. Byggeriet, som er resultatet af en arkitektkonkurrence, blev taget i brug 1. september 2012. Passivhus.dk har projekteret ventilationen på projektet, lavet energiberegningerne og indsamlet den nødvendige dokumentation til passivhuscertificering.

Byggeriet er opført i betonelementer som er isoleret udefra og pudset på stedet. Det opvarmes med fjernvarme og ventileres med syv mindre ventilationsanlæg, der hver dækker ca. 8 boliger hhv. fællesfunktioner. Byggeriet certificeres af en udenlandsk institution, da Passivhus.dk har været med til at projektere. Den certificerende institution skal – naturligvis – være økonomisk uafhængig af bygherre og projekterende.

126 boliger i Køge certificeret

126 certificerede passivhusboliger, Ravnsborghuse, Køge.

126 certificerede passivhusboliger,
Ravnsborghuse, Køge.

De sidste af Køge Boligselskabs 126 boliger, der udgør byggeriet Ravnsborghuse, er netop certificeret og ibrugtaget. Der er allerede målinger på indeklimaet i den første tredjedel, der har været i brug et år. Det ser rigtigt godt ud, beretter forretningsfører René Nielsen, Køge Boligselskab, der i øvrigt selv er flyttet ind i en af lejlighederne. Energiforbruget følges også løbende og på den måde spores eventuelle fejl eller dårlige justeringer.

Passivhus.dk har gransket projektmaterialet, gennemført stikprøvekontroller på byggepladsen og i sidste ende certificeret de 126 boliger, der lever op til de internationale kriterier for passivhuse.

Passivhusbyggeri Nordens bedste
NBO (Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer) har valgt Lærkehaven III, Boligforeningen Ringgaardens 32 passivhuse som Nordens bedste boligbyggeri.

Arkitekturen er resultatet af en arkitektkonkurrence i 2003, som blev vundet af schmidt hammer lassen architects. Men bemærkelsesværdigt er det også, at energidesignet fra dengang stadig er lige aktuelt; byggeriet lever således beregningsmæssigt op til 2020-kravene for energi. Og det målte, samlede energiforbrug har været lige så lavt som forventet, nemlig 2300-5500 kWh el per bolig per år, altså 6-7 kr/m2/måned til energi, som dækker alt forbrug, også husholdning.

Nordens bedste boliger, Lærkehaven III, Lystrup.

Nordens bedste boliger, Lærkehaven III, Lystrup.

Søren Pedersen deltog i 2003 for Birch & Krogboe i udformningen af projektet, deltog siden i projekteringen, og lavede i regi af Passivhus.dk energi- og kuldebroberegninger for totalentreprenøren på det bearbejdede projekt. Geometrien er undervejs blevet lidt forenklet, men de primære karakteristika – tårnene, det ekstremt lave energiforbrug og de miljøvenlige materialer er gennemgående.

Inspirationsprojekt Heksehøjen nu i jorden
Heksehoejen_Langenkamp_PassivhusProjektet, der har byggestart i den kommende uge, blev indledt med en arkitektkonkurrence i 2011 blandt tidligere deltagere ved videreuddannelsen Certificeret Passivhusdesigner samt andre af Passivhus.dk’s samarbejdspartnere.

Byggeriet er projekteret som passivhus og primært i samme enkle og ressourcebesparende materialer som Lærkehaven III. Energisystemet var en overvejelse for sig, idet området er naturgasforsynet men i 2017-2018 forventes at blive forsynet med fjernvarme fra affaldsbaseret kraftvarme. For at have nogen fornuft i at slutte sig til fjernvarmen til sin tid, blev den på seks års sigt billigst mulige varmeforsyning valgt, i dette tilfælde naturgas. På grund af kraftvarmen blev det samtidig valgt at se bort fra solvarme, og dermed er det altså et meget konventionelt varmeanlæg.

Målet for projektet er at inspirere også det sjællandske byggeerhverv og de sjællandske bygherrer til at bygge passivhuse og klasse 2020 nu.

3.-pladsen i konkurrencen gik til Ole Kjærulff, Ole Kjærulffs Tegnestue, Næstved, 2.-pladsen gik til Signe Dahlgren og Rikke Bjerregaard, Århus og 1.-pladsen gik til Olav Langenkamp, langenkamp.dk, Ebeltoft.

Der findes en udstilling om konkurrencen og projektet bestående af 16 A0 plancher, som i skrivende stund er ledig.

Passivhus.dk underviser passivhusdesignere i Oulu i Finland
I samarbejde med teknikum og kommunen i Oulu underviser Passivhus.dk for øjeblikket kommende passivhusdesignere i Oulu i Nordfinland. Det er en kompakt version af den 10-dages videreuddannelse Certificeret Passivhusdesigner, CEPH, som Passivhus.dk har udbudt i Danmark siden 2009. Uddannelsesforløbet afsluttes med en krævende, skriftlig eksamen, som giver ret til at bruge titlen Certificeret Passivhusdesigner.

Kontakt seniorkonsulent Ruut Peuhkuri hos Passivhus.dk rp@passivhus.dk, hvis du er interesseret i at deltage, næste gang det kører i Danmark.