home

Forsiden | Rådgivning | Certificering | Studieture | Profil

Passivhus.dk rådgiver og formidler om ekstremt energieffektivt byggeri

»

14. oktober 2014
Bryd reglerne og få bedre ventilation

Man kan opnå bedre luftkvalitet ved at bruge luften rigtigt, sågar med lidt mindre ventilation end krævet af bygningsreglementet (BR10)

HVAC-magasinet bringer i oktober en artikel af civilingeniør Søren Pedersen, Passivhus.dk, om bedre udnyttelse af ventilationen. Anledningen er, at luftkvalitet og energieffektivitet ind i mellem bliver opstillet som modsætninger. Imidlertid har målet om minimering af energiforbruget og specielt varmebehovet medført, at der skal installeres balanceret mekanisk ventilation.

Artiklen viser også, at ved at udnytte det såkaldte "kaskade"-princip, kan der opnås bedre luftkvalitet. Eksempelvis medfører en typisk udmøntning af bygningsreglementets krav CO2-koncentration på op til 1663 ppm i soveværelserne, mens en lidt mindre volumenstrøm, anvendt bedst muligt, kan sikre 1000 ppm i alle rum.

13. oktober 2014
Nyt ansigt hos Passivhus.dk

Vi fortsætter den internationale linje

Civilingeniør Polyxeni Zavitsanou er i jobpraktik hos Passivhus.dk og arbejder med både energiberegninger og internationale kontakter i forbindelse med 7. Passivhus Norden. Polyxeni taler bl.a. svensk, græsk og dansk flydende og lavede i sit eksamensprojekt forslag til energirenovering af bygninger, herunder beregning med PHPP.

8. oktober 2014
7. Passivhus Norden afholdes i København, 20.-21. august 2015

Nordens ældste og største tilbagevendende konference om bæredygtige byer og bygninger afholdes i 20.-21. august 2015 i Bella Center

Kunstakademiets Arkitektskole, DTU Byg og Passivhus.dk står sammen bag den næste konference om bæredygtige byer og bygninger, 7. Passivhus Norden. Afgørende for konferencen er en bred sammensætning af deltagere og en afstemt kombination af faglig viden, erfaringer fra konkrete projekter og diskussioner om de vanskelige agendaer med relation til bæredygtighed.

Direkte til konferencens hjemmeside her.

18. juni 2014
Passivhuscertifikat til Vejle Politi lokalstation

Efter vidtgående renovering, også energimæssigt, opfylder Vejle Politi lokalstation kravene til nybyggede passivhuse

Kun de aktuelle forhandlinger om en aftale, som truede med at reducere klimaindsatsen, kunne holde Bygnings-, Energi- og Klimaminister Rasmus Helveg Petersen fra at deltage i genindvielsen af Vejle Politi Lokalstation 18. juni.

Inden renoveringen var byggeriet slidt, mørkt indvendigt og uindbydende. Nu har politistationen fået et langt venligere ansigt og mere behageligt arbejdsmiljø, berettede politidirektør Helle Kyndesen ved en kort rundvisning.

Energimæssigt er det kendte velafprøvede løsninger, der bringer byggeriet i mål:

 1. Udvendig isolering med mineraluld afsluttes med puds
 2. Nye vinduer, STM Tinium 2020
 3. Effektiv varmegenvinding på ventilationen
 4. Kraftig forbedring af klimaskærmens tæthed
 5. Lysstyring
 6. Automatisk sluk af computere
 7. Solcelleanlæg

Totalrådgiver på ombygningen var CREO Arkitekter A/S i Odense ved Henning Gammelgaard Andersen.

Passivhus.dk har gransket tegninger og beregninger og gennemført et enkelt kontrolbesøg på byggepladsen og kunne 18. juni overrække certifikat og plakette til politidirektøren.

Vores klient var Bygningsstyrelsen. Honorar for granskning, stikprøvekontrol og certificering svarede til 25 kr/m².

26. marts 2014
Ekstern granskning afslører dårlig kvalitet i dit byggeri

Passivhus.dk gransker større lavenergibyggerier i projekteringsfasen og laver stikprøvekontrol på byggepladserne.

Siden 2008 har vi certificeret passivhuse. Det er grundlæggende en uafhængig granskning af projektmaterialet inden byggeriet opføres, og dernæst følger vi op med stikprøvekontrol på byggepladsen.

Det er naturligvis relevant for alle byggeprojekter, men hvis et byggeri overholder alle de skrappe krav til passivhuse, kan det yderligere tildeles passivhuscertifikat og plakette. På større byggerier er udgiften for hele vores arbejde så lidt som 20-50 kr/m².

Energigranskning på skrivebordet

Under projekteringen er det typisk koordinering mellem arkitekt, konstruktionsingeniør og/eller energiberegninger, der halter. Desuden kan både materialeleverandører og energiberegnere mangle viden og selvkritik i forhold til de anvendte materialer og data.

Stikprøvekontrol på byggepladsen

Fejl i sokkelisolering

Her var isoleringen i første omgang slet ikke udført. Ved opfølgende tilsyn var isoleringen udført som vist på billedet til højre.


Her mangler der 25 cm indblæst isolering

I næste eksempel har den indblæste isolering langt fra udfyldt hulrummet. Ved den værste af stikprøverne manglede der 25 cm isolering ud af i alt 40 cm! Der måtte efterfølgende indblæses isolering i yderligere to omgange, og det er næsten uoverkommeligt at verificere, om alle hulrum faktisk er udfyldt.

Ved arbejdets start var isolatøren ellers personligt blevet advaret om kontrollen, og han udførte givetvis arbejdet efter bedste evne.

Rod i tætheden

Her er der et vældigt rod i dampspærrer, klæbemidler og kabler til solafskærmning. Det kunne ikke umiddelbart konstateres, om løsningen var lufttæt.

Hvis det ikke udføres korrekt er der risiko for træk og for alvorlige fugtskader. Uden en ekstern kontrol var problemerne måske blevet skjult midlertidigt i forbindelse med tæthedsprøvningen ved ekstra fugning og isoleringsskum.

Perfekt isolering af skråloft

Der bliver heldigvis også udført nydeligt arbejde på trods af vanskelige arbejdsstillinger. Her er det en perfekt isolering af et skråloft udført af Jesper Thomsen A/S under tømrerformand Jens Levorsen.

Vi arbejder for både offentlige og private

Vi har løst og løser opgaver for Bygningsstyrelsen, Syd Energi, DAB, Odense Kommune, Svenske Bostäder m.fl. For nylig har vi desuden for Holbæk Kommune gransket en daginstitution, der skulle leve op til bygningsklasse 2020.

Kontakt vedr. certificering, energigranskning og byggepladsbesøg: Civilingeniør Søren Pedersen, telefon 25 31 92 11.

5. marts 2014
BedreBolig Rådgiver

BedreBolig logo

Passivhus.dk er nu BedreBolig Rådgiver og dermed godkendt af Energistyrelsen til at rådgive om energirenovering af boliger

BedreBolig er en ny ordning, som skal gøre det enklere og mere overskueligt for danske boligejere at energirenovere. BedreBolig giver boligejerne en samlet, kvalificeret løsning til energibesparelser, når de vedligeholder og forbedrer deres bolig. Med BedreBolig-planen i hånden er det også nemmere at sikre finansiering af ombygninger og energibesparelser.

Sådan foregår det:

 1. Du kontakter os på telefon 25 31 92 11 og vi giver et tilbud
 2. Vi holder 1-2 timers møde i din bolig
 3. Passivhus.dk laver en kortlægning af behov og muligheder
 4. Sammen kommer vi frem til, hvilke fag der skal involveres

Vi er uafhængige

Vi har ikke andre interesser end at yde dig den bedste rådgivning. Vi sælger ikke ekstra projektering, varmepumper eller nye vinduer. Hvis du selv føler behov for at købe ekstra ydelser fra os, står vi dog til rådighed.

Hvis uafhængighed ikke er så vigtig, så kunne du overveje at kontakte en anden fagmand, som i forventning om at sælge vinduer, varmepumper eller lånefinansiering måske tilbyder ydelsen billigere.

Og kritiske

Det er ikke nogen hemmelighed, at Passivhus.dk har kritiseret ordningen kraftigt. Hvis den enkelte deltager ikke i forvejen kan levere helhedsorienteret rådgivning, så er BedreBolig-stemplet ingen garanti. Der er også andre kritikpunkter, som dog i det mindste ikke forhindrer os i fortsat at levere god, helhedsorienteret rådgivning, nu også under BedreBolig-ordningen.

Deltagelsen i BedreBolig, og vores konstruktive kritik af ordningen, ligger i forlængelse af andre renoveringsprojekter:28. januar 2014
EuroPHit Passivhus.dk deltager i nyt EU-projekt om trinvis renovering

Der er ingen helhedsplan for energirenovering af den enkelte bygning. Vi tætner uden at installere ventilation og bygger nye vinduer ind i gamle kuldebroer. Det internationale EuroPHit-projekt skal gøre noget ved sagen.

EuroPHit tager udgangspunkt i, at bygninger renoveres hen ad vejen. Hvis vinduerne lige er blevet skiftet, lader man dem jo nok sidde lidt endnu, selv om man renoverer facaden. Til gengæld er det vigtigt at lave en plan for den løbende udskiftning, specielt grænsefladerne, så det ene trin ikke vanskeliggør eller blokerer det næste trin, eller fører til dårligt indeklima i mellemtiden.

Det vigtigste mål er at præsentere en række fremragende energirenoveringer i de deltagende lande. På vejen skal der uddannes projekterende og håndværkere, gives idéer til produktudvikling med mere.

For Danmark er målet at have deltagelse af tre byggerier, som har brug for en helhedsplan og en trinvis (eller fuldstændig) renovering. Foreløbig deltager Næstved Kommune med et beskyttet værksted i Birkebjergparken i Næstved, som pilotprojekt for løbende renovering af hele områdets over 35.000 m² bygninger.

Projektet har deltagelse af 14 partnere – lavenergieksperter, forskningsinstitutioner og enkelte producenter – fra Tyskland, Storbritannien, Irland, Tjekkiet, Slovakiet, Bulgarien, Italien, Spanien, Frankrig, Sverige og Danmark. EU’s program ”Intelligent Energy Europe” yder et tilskud på over otte millioner kroner. Center for Bæredygtigt Byggeri under Region Sjælland og Næstved Kommune medfinansierer den danske indsats med 170.000 kr.


21. juni 2013
SE's fantastiske, nye domicil indvies i dag

Både papir og energiberegninger er taknemmelige, men Passivhus.dk kan som uafhængig kontrollant stå inde for, at SE's nye domicil er et projekt af energimæssig substans

SE domicil. Arkitekt: GPP Arkitekter

SE's nye domicil på 10.500 m² lever op til de internationale passivhuskriterier, og er sågar et af verdens største kontorbyggerier, der gør det. Målt på bygningsdriften er det et plusenergihus. Byggeriet indvies i dag med taler af blandt andre finansminister Bjarne Corydon.


Klogt, ikke kun smart

Domicilet udmærker sig energimæssigt ved fornuftige valg og er ikke overlæsset med "nye og spændende" teknologier. Det er de rigtige koncepter og komponenter, state-of-the-art, sat sammen på den rigtige måde, og det er både sympatisk, effektivt og praksisorienteret:

SE domicil dagslys. Foto: Passivhus.dk SE domicil kontor. Foto: Passivhus.dk

Optimering af serverdrift

Serverrummets estimerede energibehov svarede til energirammen for 5 domiciler af samme størrelse. For at leve op til passivhuskriterierne for det samlede energiforbrug blev der derfor tidligt søsat en task force, som lagde en plan for optimering af serverdriften. Målinger på de eksisterende serverrum viste, at en meget stor del af forbruget var uafhængigt af IT-belastningen. Det var derfor afgørende at minimere omfanget af fysiske maskiner i drift:


Optimering af køle- og varmeanlæg

Den reducerede varmebelastning i serverrummet skulle stadig kunne fjernes med minimalt energiforbrug.

Første trin var at køre med højest tilladelige temperaturer omkring serverne. Det førte til et design med 24 ºC i en kold gang og 35 ºC i den varme gang. Dermed kan de forskellige køletrin udnyttes længst muligt og bedst muligt, og kølevandet kan sågar anvendes direkte til rumopvarmning.

Dernæst blev det overvejet, om direkte frikøling med udeluft kunne være en bedre løsning end det vindende holds køling med 10 km jordslanger. Det blev endda fastslået, at salt i havgus ville kunne fjernes ved en let opvarmning og efterfølgende finfiltrering af udeluften. Imidlertid var det omstændigt at få luften frem til serverrummet under bygningen, og løsningen var ikke med sikkerhed nogen energimæssig fordel.

Den endelige og optimerede løsning fungerer med indirekte frikøling (tørkølere) op til en udetemperatur på 13 ºC. Over 13 ºC skiftes til 10 km jordslanger, som kan levere den nødvendige køleeffekt til serverrum og kontorer op til en udetemperatur på ca. 20 ºC, hvor de effektive kølekompressorer supplerer med en COP på omkring 5,0. Dermed anvendes kompressorkøling kun i en lille del af årets timer.


Skal det være passivhus eller 2020?

SE har valgt at fokusere på passivhuskriterierne, og plusenergi. Alligevel overholder man klasse 2020 på nær et ubetydeligt komponentkrav. Det illustrerer på udmærket vis, at det ene ikke udelukker det andet.

Ved at vælge passivhuscertificering er SE blevet tvunget til at fokusere på det samlede energiforbrug i bygningen, specielt serverrummet, og alle energiberegninger er blevet underkastet uafhængig kontrol. Det betyder også, at byggeriets energimæssige ydeevne er sammenlignelig på tværs af landegrænser og bygningsreglementer.


Vores ydelser

Passivhus.dk hjælper bygherrer med at nå målene i ekstremt energieffektivt byggeri.

I dette projekt har vi bistået SE og bygherrerådgiver Johansson & Kalstrup i konkurrencefasen, og vi har vejledt om optimering af servere og køling af serverrum. Endelig har vi kvalitetssikret energiberegninger og -dokumentation, foretaget stikprøvekontroller i produktionen og på pladsen, og certificeret projektet som passivhus.

SE domicil atrium. Foto: Passivhus.dk
SE domicil atrium. Foto: Passivhus.dk, bearbejdet af baulinks.de.Passivhus.dk sætter også gerne din nyhed på forsiden.

Til top
Passive House Certifier logo

Passivhus.dk er medlem af International Passive House Association

Passivhuskonceptet »

Med baggrund i totaløkonomi kan bygninger opnå et godt indeklima med 70-80% lavere varmeforbrug.

Mere viden »

Hvordan er viden om passivhuse organiseret i andre lande?

Nyhedsarkiv »

Nyheder og information bragt på passivhus.dk

Kontakt »

Suomeksi »