Etusivu | Konsultointi | Sertifiointi | Opintomatkat | Profiili

Passiivitalo.fi Oy on energia-
tehokkaan rakentamisen asiantuntija

»

Suoraan artikkeliin passiivitalojen sertifioinnista (Rakennuslehti 30. lokakuuta 2008)20. marraskuuta 2009
Ajankohtaisia esitelmäaiheita Rakennusfysiikka 2009-päivillä

Ruut Peuhkuri, Passiivitalo.fi Oy/Passivhus.dk Aps, esitelmöi mm seuraavista ajankohtaisista aiheista Tampereella 29. lokakuuta 2009


Korjaamalla passiivitalostandardiin

Tässä esitelmässä käytiin läpi esimerkinomaisesti muutaman keskieurooppalaisen korjaushankkeen ratkaisut ja niiden tuomat kokemukset. Pääpaino oli kerrostalokohteilla. Tarkoituksena oli tuoda kokemusmaailmaa lähemmäksi suomalaista suunnittelijaa sekä inspiroida samalla rakennusten käyttäjiä ja omistajia vaatimaan kauaskantoisia ratkaisuja.

Yhteenvetona oli, että kaikissa tulevissa julkisivu-, putki- ja muissa suuremmissa korjausrakentamisen kohteissa tulee pyrkiä mahdollisimman pitkälle KOKO rakennuksen energiatehokkuudessa. Tämä toteutetaan lisäeristyksen lisäksi asentamalla uudet energia-ikkunat eristekerroksen jatkeeksi, varmistamalla hyvä ilmanpitävyys ja asenatmalla koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Linkki artikkeliin Korjaamalla passiivitalostandardiin.


Passiivitalosuunnittelijoiden koulutus ja sertifiointi

Äärimmäisen energiatehokkaiden rakennusten – ja erityisesti passiivitalojen – kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti Keski-Euroopassa mutta myös Pohjoismaissa. Matalaenergiaratkaisuihin erikoistuneiden ja osaavien arkkitehtien ja insinöörien vähyys aiheuttaa kuitenkin pullonkaulaa edistykselle sekä epävarmuutta energiatavoitteiden saavuttamisesta oikein valituilla oletuksilla ja laskentatavoilla.

Esityksessä kerrottiin IEE-projektista ”Certified European Passive House Designer (CEPH)”, jonka yhtenä tärkeimpänä tarkoituksena on kehittää suunnittelijoille suunnattua täydennyskoulutusta. Kurssi auttaa hallitsemaan erittäin energiatehokkaan rakentamisen soveltamiseen liittyviä haasteita ja ratkaisuja. Konkreettisin esimerkein havainnollistetaan siis ne periaatteet ja fyysiset lainalaisuudet, joilla rakennus saavuttaa mahdollisimman pienen rakenteiden ja ilmanvaihdon lämpöhäviön sekä parhaimmalla tavalla hyödyntää lämpökuormat. Kurssin käyneille viimeistään paljastuu, että passiivitaloja ei voi suunnitella yksinomaan tiettyihin ohje-U-arvoihin tai ilmanvuotolukuihin pohjautuen.

Kurssien, jotka ovat laajuudeltaan noin 2 ov, päätteeksi on koetilaisuus, jonka läpäisy oikeuttaa sertifikaattiin ”Certified Passive House Designer”. Sertifikaatin myöntää saksalainen Passive House Institute, joka myös hallinnoi passiivirakennusten kansainvälistä sertifiointikäytäntöä.

Linkki artikkeliin Passiivitalosuunnittelijoiden koulutus ja sertifiointi.06. toukokuuta 2009
Passiivitalo.fi Low2No kilpailun toiseen vaiheeseen

Passiivitalo.fi Oy:n kokoama tiimi valittiin kovassa kilpailussa Helsingin Jätkäsaaren energia- ja innovaatiokorttelin Low2No-suunnittelukilpailun toiseen vaiheeseen.

Tiimi valittiin 73:n kansainvälisen tiimin joukosta yhdeksi viidestä, jotka jättävät varsinaisen kilpailuehdotuksen. Järjestäjien (mm. Sitra) mukaan kilpailun saavuttama suuri suosio yllätti järjestäjät. Tiukka valintaprosessi suodatti hakijoista viisi tiimiä, jotka kokemuksensa ja osaamisvalikoimansa puolesta arvioitiin parhaiksi. Tiimiin kuuluvat


Tämän kilpailun tarkoituksena on sekä kehittää kestävän kehityksen mukaisen rakentamisen metodiikkaa että saada lopputuloksena Jätkäsaareen kortteli, jossa yhdistyy energiatehokkuus, kestävä kehitys, sosiaaliset ja taloudelliset näkökannat sekä laadukas arkkitehtuuri.

Prosessi jatkuu kesäkuun alussa Helsingissä järjestettävällä workshopilla. Varsinaiset kilpailuehdotukset jätetään 1.7.2009 ja voittajat julkistetaan 1.9.2009.

Lisätietoja Sitran sivuilta.06. lokakuuta 2008
Palkittu kilpailuehdotus:
Suomen paviljonki Expo 2010 Shanghai

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:n ja Passiivitalo.fi Oy:n kilpailuehdotus "Kutsu" on palkittu 2. sijalla Suomen Expo 2010-paviljongin arkkitehtikilpailussa.

Expo 2010 kilpailuehdotus. Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy Ote arvostelutekstistä: "Ehdotuksen arkkitehtuuri on nykyaikaista ja hallittua. Suorakulmaisen, lasipintaisen, massan kovertaminen pehmeillä, vapailla muodoilla muodostaa kontrastisuudestaan huolimatta ehjän ja kauniin kokonaisuuden. Rakennus on miellyttävän vapaa osoittelevista suomimetaforista. Sen muodonanto ilmentää korkeita suomalais-kansainvälisiä laatupyrkimyksiä sekä muotoilun että teknologian osalta."

Rakennuksen muoto pelaa saumattomasti yhteen pitkälle viedyn energiakonseptin kanssa. Suomalaisittain kuumat ja aurinkoiset ilmasto-olosuhteet Shanghaissa on pyritty ottamaan huomioon koko rakennuksen fysiikassa ja talotekniikassa siten, että miellyttävä sisäilma saavutetaan mahdollisimman pienellä energiankulutuksella.

Toinen sija palkittiin 40000 Euron palkintosummalla. Kilpailun voitti JKMM Arkkitehdit Oy:n ehdotus "Kirnu". Kilpailun palkitut ehdotukset löytyvät Safan sivuilta (4 MB).

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy on pieni ja nuori, mutta voittoisa helsinkiläinen arkkitehtitoimisto. Aikaisemmin tänä vuonna he voittivat arkkitehtikilpailun Helsingin Yliopiston keskustakirjastosta.

Passiivitalo.fi Oy ja sen tanskalainen sisaryritys Passivhus.dk ApS ja/tai Søren Pedersen on palkittu aikaisemminkin, m.m.:

Passiivitalo.fi Oy julkaisee mielellään Teidänkin passiivitalouutisia etusivulla.

Til top
Passiivitaloprojektit »

Mukana projekteja ympäri Pohjoismaita (tanskaksi)

Passiivitalokonsepti »

Ottamalla huomioon elinkaarikustannukset voidaan rakennuksissa saavuttaa hyvä sisäympäristö 70-80%:a normaalia pienemmällä lämmönkulutuksella

Lisää tietoa »

Näin passiivitalotietous on organisoitu muisssa maissa

Uutisarkisto »

Uutisia, jotka ovat olleet Passivhus.dk:n sivuilla

Yhteystiedot »

Dansk »