The Conference is organized in cooperation between:

 • KADK
 • Passivhus.dk
 • DTU Byg

and our partners:

 • Byens Netværk
 • Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger
 • VedvarendeEnergi
 • IDA Bygningsfysik
 • Arkitektforeningen
 • Innobyg
 • BYG-ERFA

7PHN receives funding from:

 • Grundejernes Investeringsfond
 • Realdania
 • Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger