DTU Byg

Institut for Byggeri og Anlæg

Institut for Byggeri og Anlæg – DTU Byg –  er et universitetsinstitut under Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Instituttet blev etableret i 2001 for at forene alle de tekniske discipliner, der skal anvendes i en designproces af det byggede miljø. DTU Byg har ca 200 ansatte fordelt på 86 akademiske medarbejdere, 51 tekniske/administrative medarbejdere og 60 ph.d.-studerende.

Instituttets mission er at bidrage til bæredygtig, social og kommerciel værdiskabelse i samfundet gennem forskning, uddannelse samt innovation og forskningsbaseret rådgivning inden for bygge- og anlægsteknik.

DTU Byg forsker inden for et veldefineret antal faglige fokusområder af central betydning for byggeprocesser, bygninger og konstruktioner.

DTU Byg har siden 2012 opdyrket nye tværfaglige forskningsområder –  udviklingsområder – hvis fællesnævner er at udvikle bæredygtige og innovative løsninger til renovering af det byggede miljø og til reduktion af byggeriets forbrug af råstoffer og energi, reduktion af emissioner og andre påvirkninger af miljøet samt at optimere udnyttelsen af vedvarende energikilder.

DTU Byg er ansvarlig for planlægning og ledelse af bygningsingeniøruddannelserne og tilbyder uddannelse som diplomingeniør i Arktisk teknologi og Bygningsdesign samt civilingeniør i Byggeteknologi og Bygningsdesign (Architectural Engineering). Desuden deltager instituttet i uddannelsen som diplomingeniør i Bygning på DTU Ballerup Campus.

Instituttet er ranglistet som nummer 7 på verdensrangslisten over Civil Engineering Departments (National Taiwan University Ranking).

DTU Byg