Passivhus.dk er grundlagt af Søren Pedersen.
Kernekompetencen er ekspertviden om energieffektiv renovering og nybyggeri. Det er naturligvis også efterspurgte kompetencer i andre byggerier end passivhuse.
Godt indeklima og minimal miljøbelastning kombineret med en almindelig totaløkonomi var udgangspunktet for Passivhus.dk, men den voldsomt varierende kvalitet i byggeriet er også kommet i fokus: Det er simpelthen for usikkert, om bygherren får den kvalitet, han forventer.
Vores erfaringer stammer fra både store og små projekter hos stat, kommuner, boligselskaber og private bygherrer. Vi hjælper også gerne dig!

Kom lettere til god ventilation ved renoverin...

Ved UPGRADE’15, d. 24. marts 2015 i Aarhus, fortalte Søren Pedersen om at lave god ventilation som del af e...

Vejle Politi lokalstation

Passivhuscertifikat til Vejle Politi lokalsta...

Efter vidtgående renovering, også energimæssigt, opfylder Vejle Politi lokalstation kravene til nybyggede p...

BedreBolig Rådgiver

Passivhus.dk er nu BedreBolig Rådgiver og dermed godkendt af Energistyrelsen til at rådgive om energirenover...

Passivhus.dk deltager i nyt EU-projekt om tri...

Der er ingen helhedsplan for energirenovering af den enkelte bygning. Der tætnes uden at der installeres vent...