Passivhus.dk er grundlagt af Søren Pedersen.
Kernekompetencen er ekspertviden om energieffektiv renovering og nybyggeri. Det er naturligvis også efterspurgte kompetencer i andre byggerier end passivhuse.
Godt indeklima og minimal miljøbelastning kombineret med en almindelig totaløkonomi var udgangspunktet for Passivhus.dk, men den voldsomt varierende kvalitet i byggeriet er også kommet i fokus: Det er simpelthen for usikkert, om bygherren får den kvalitet, han forventer.
Vores erfaringer stammer fra både store og små projekter hos stat, kommuner, boligselskaber og private bygherrer. Vi hjælper også gerne dig!

Bryd reglerne og få bedre ventilation

Man kan opnå bedre luftkvalitet ved at bruge luften rigtigt, sågar med lidt mindre ventilation end krævet a...

7. Passivhus Norden afholdes i København, 20...

Nordens ældste og største tilbagevendende konference om bæredygtige byer og bygninger afholdes i 20.-21. au...

Passivhus.dk deltager i nyt EU-projekt om tri...

Der er ingen helhedsplan for energirenovering af den enkelte bygning. Der tætnes uden at der installeres vent...