Passivhus.dk er grundlagt af Søren Pedersen.
Kernekompetencen er ekspertviden om energieffektiv renovering og nybyggeri. Det er naturligvis også efterspurgte kompetencer i andre byggerier end passivhuse.
Godt indeklima og minimal miljøbelastning kombineret med en almindelig totaløkonomi var udgangspunktet for Passivhus.dk, men den voldsomt varierende kvalitet i byggeriet er også kommet i fokus: Det er simpelthen for usikkert, om bygherren får den kvalitet, han forventer.
Vores erfaringer stammer fra både store og små projekter hos stat, kommuner, boligselskaber og private bygherrer. Vi hjælper også gerne dig!
Vejle Politi lokalstation

Passivhuscertifikat til Vejle Politi lokalsta...

Efter vidtgående renovering, også energimæssigt, opfylder Vejle Politi lokalstation kravene til nybyggede p...

Ekstern granskning afslører dårlig kvalitet

Ekstern granskning og kontrol fanger dårlig kvalitet i dit byggeri. Passivhus.dk gransker større lavenergiby...

SE’s fantastiske, nye domicil indvies i...

Både papir og energiberegninger er taknemmelige, men Passivhus.dk kan som uafhængig kontrollant stå inde fo...